Sulje opaste

ETUMERKIT JA LYHENTEET

R Reseptilääke, jonka määräämiseen ei liity erityismääräyksiä.
sh Sairaanhoitajan erillisen kirjallisen määräyksen mukaisen rajatun lääkkeen-määräämisoikeuden piirissä oleva lääke.
E Lääkkeen määräämiseen tai käyttöön liittyy erikoisehto.
H Varsinaista huumausainetta sisältävä lääke. Vain huumausainereseptilomakkeella.
PKV-a Pääasiassa keskushermostoon vaikuttava lääke (PKV); a = alkuperäisen reseptin vaativa. Vain alkuperäisellä, erillisellä lääkemääräyksellä määrättävissä oleva PKV-lääke.
PKV-t Pääasiassa keskushermostoon vaikuttava lääke (PKV)(t=tavallinen). Alkuperäisellä tai henkilökohtaisesti uusitulla lääkemääräyksellä (ei puhelinuusintoja). Puhelimitse määrättäessä vain pienin pakkauskoko.
Lh Liikenteessä haitallinen lääke
Ye Ylempi erityiskorvausryhmä. Sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 prosenttia lääkekohtaisen omavastuuosuuden ylittävältä osalta.
Yr Ylempi erityiskorvausryhmä, rajoitetusti erityiskorvattava. Rajoitetusti erityiskorvattava erillisselvityksen perusteella.
Ae Alempi erityiskorvausryhmä. Sairausvakuutuslain mukaan korvataan 65 prosenttia.
Pr Rajoitetusti peruskorvattava. Rajoitetusti peruskorvattava erityisin edellytyksin.
CE CE-merkitty terveydenhuollon laite ja tarvike
ATC -koodi.
Lääkkeiden anatomis-terapeuttis-kemiallinen ATC-luokittelujärjestelmä